Kinderopvang
Het Kompas in
Bergen op Zoom

Persoonlijke aandacht voor uw kind

Bij kinderopvang Het Kompas in Bergen op Zoom vinden we het belangrijk dat kinderen met veel plezier naar onze opvang komen en zich er thuis en vertrouwd voelen. Daarom werken we in kleine groepjes.

Op die manier kunnen we veel persoonlijke aandacht aan de kinderen schenken. Op onze opvang mogen kinderen van alles ontdekken, talenten ontwikkelen en zichzelf zijn. Bij Het Kompas kun je terecht voor peuteropvang (2 tot 4 jaar) en verschillende soorten buitenschoolse opvang.

Doorlopende ontwikkeling

Op Het Kompas laten we kinderopvang en onderwijs zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Dat doen we door de ontwikkeling van kinderen op de voet te volgen en nauwe samenwerking met de leerkrachten van de basisschool. Net als op basisschool Het Kompas werken we op de opvang met thema’s. Door alles aan een thema te koppelen, leren ze bijvoorbeeld gemakkelijker tellen of nieuwe woordjes, maar ook samen spelen en delen met elkaar. Doordat de leerkrachten in de kleuterklas op dezelfde manier te werk gaan, voelen kinderen zich snel thuis en ontwikkelen ze zich vloeiend door.

Peuteropvang Het Kompas

Onze Peuteropvang is een fijne, veilige plek voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Ze kunnen er samen spelen in de huishoek, zich uitleven in de bouwhoek, kleuren in de kunsthoek, boekjes bekijken in de leeshoek, muziek maken, buitenspelen en nog veel meer. Onze pedagogisch medewerkers volgen en stimuleren de ontwikkeling van kinderen stap voor stap en laten ze alvast kennismaken met de basisschool. Zo  organiseren we activiteiten samen met de kleuters en mogen ze voor hun vierde verjaardag 5 dagen of 10 dagdelen komen oefenen in de kleuterklas.

Buitenschoolse opvang Het Palet

Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn iedere dag welkom op de buitenschoolse opvang van basisschool Het Palet. Wij hebben een nauwe samenwerking met onze collega’s van BSO Het Palet, zo werken twee pedagogisch medewerkers van onze Peuteropvang ook op BSO Het Palet. Zo is het voor de kinderen makkelijker om door te stromen! Onze collega’s van BSO Het Palet zorgen dat uw kind 's ochtends veilig en op tijd naar school wordt gebracht en 's middags wordt opgehaald op Het Kompas. De BSO onderneemt een hoop leuke activiteiten. Zo komt bijvoorbeeld de Fitfabriek sporten, gaan we jaarlijks een hele week naar de Scouting, kunnen we gaan bowlen of spelen bij het Natuurpodium. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Het Palet.

Vakantieopvang op Het Palet

Ook tijdens de vakantie verzorgt de BSO opvang van 4 tot 12 jaar. Uw kind kan dus gewoon in zijn of haar fijne, veilige, vertrouwde omgeving komen spelen en ontdekken. De breng- en haaltijden zijn hetzelfde als tijdens de schoolweken. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van vakantieopvang, neem dan contact met ons op.