Informatie en
documenten
voor ouders

Belangrijke informatie

Naast alle inhoudelijke informatie, zetten we ook graag even alle praktische informatie op een rij, zoals school- en opvangtijden, vakanties en vrije dagen en onze regels rondom ziekte en verlof. Tevens kunt u hieronder onze schoolgids downloaden.

BASISSCHOOL HET KOMPAS

Locatie: Galenuslaan 1, Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 - 23 71 12
E-mail: hetkompas@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag: 08.30 – 14.30 uur
Dinsdag: 08.30 – 14.30 uur
Woensdag: 08.30 – 12.00 uur
Donderdag: 08.30 – 14.30 uur
Vrijdag: 08.30 – 14.30 uur

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 16 – 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 22 december 2023 vanaf 12.00 uur – 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 12 - 16 februari 2024
Goede Vrijdag: 29 maart vanaf 12:00 uur
Tweede Paasdag: 1 april 2024
Meivakantie: 22 april – 3 mei 2024
Hemelvaart: 9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: 20 mei 2024
Zomervakantie: 5 juli vanaf 12.00 uur t/m 16 augustus 2024 (groep 8 vanaf 3 juli 12.00 uur)

Studiedagen:

27 september, 13 oktober en 15 november 2023
19 februari , 2 april, 7 juni, 17 juni 2024

Ziekmelding en verlofaanvraag:

Ziekmelding telefonisch doorgeven voor 08.15 uur via 0164 – 23 71 12. Verlofaanvraag bij de directeur aanvragen.

overblijven op school

Locatie: Galenuslaan 1, Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 - 23 71 12

Op Het Kompas hanteren we een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tijdens de lunch op school blijven.
De kinderen nemen voor de pauzehap om 10.00 uur een stuk fruit mee en wat te drinken. Ook nemen alle kinderen een eigen gezonde lunch mee voor tussen de middag.

Peuteropvang Het Kompas

Locatie: Galenuslaan 1, Bergen op Zoom
Telefoon:
06 - 57 03 33 61
E-mail:
kinderopvang.hetkompas@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag: 08.15 – 11.15 en 11.45 – 14.45 uur
Dinsdag: 08.15 – 11.15 en 11.45 – 14.45 uur
Woensdag: 08.15 – 11.15 uur
Donderdag: 08.15 – 11.15 en 11.45 – 14.45 uur
Vrijdag: 08.15 – 11.15 uur

De inloop is om 08.15 uur.

Er bestaat een mogelijkheid voor TSO als de groepsgrootte het toelaat. Dit in overleg met de medewerkers.

BUITENSCHOOLSE OPVANG Het Palet

Locatie: Frans Halsstraat 25, Bergen op Zoom
Telefoon:
06 - 15 29 84 32
E-mail:
kinderopvang.hetpalet@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag: 07.30–08.30 en 14.00–18.00 uur
Dinsdag: 07.30–08.30 en 14.00–18.00 uur
Woensdag: 07.30–08.30 en 12.30–18.00 uur
Donderdag: 07.30–08.30 en 14.00–18.00 uur
Vrijdag: 07.30–08.30 en 12.00–18.00 uur

Verlengde opvang vanaf 07.00 uur en tot 18.30 uur mogelijk. Tijdens vakanties en studiedagen hele dagen geopend.