Informatie
en documenten
voor ouders

Belangrijke informatie

Naast alle inhoudelijke informatie, zetten we ook graag even alle praktische informatie op een rij, zoals school- en opvangtijden, vakanties en vrije dagen en onze regels rondom ziekte en verlof. Tevens kunt u hieronder onze schoolgids downloaden.

BASISSCHOOL HET KOMPAS

Locatie: Galenuslaan 1, Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 - 23 71 12
E-mail: hetkompas@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag: 08.30 – 14.30 uur
Dinsdag: 08.30 – 14.30 uur
Woensdag: 08.30 – 12.00 uur
Donderdag: 08.30 – 14.30 uur
Vrijdag: 08.30 – 14.30 uur

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 25 – 29 oktober 2021
Kerstvakantie: 24 december – 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari - 4 maart 2022
Tweede Paasdag: 18 april 2022
Meivakantie: 25 april – 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag: 6 juni 2022
Zomervakantie: 25 juli – 2 september 2022

Studiedagen:

29 september en 7 december 2021
21 februari , 24 maart, 15 april (middag), 1 juli (1 t/m 7 ) en 4 juli 2022

Ziekmelding en verlofaanvraag:

Ziekmelding telefonisch doorgeven voor 08.15 uur via 0164 – 23 71 12. Verlofaanvraag bij de directeur aanvragen.

overblijven op school

Locatie: Galenuslaan 1, Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 - 23 71 12
E-mail: hetkompas@tsopro.nl

Openingstijden:

Maandag: 12.00 – 13.00 uur
Dinsdag: 12.00 – 13.00 uur
Woensdag: 12.00 – 13.00 uur
Donderdag: 12.00 – 13.00 uur
Vrijdag: 12.00 – 13.00 uur

Lunch en drinken brengt je kind zelf mee. Je registreert je kind eenmalig. Daarna geef je op de website aan op welke dagen je kind overblijft. Je betaalt alleen voor die dagen.

Peuteropvang Het Kompas

Locatie: Galenuslaan 1, Bergen op Zoom
Telefoon:
06 - 57 03 33 61
E-mail:
kinderopvang.hetkompas@lpsnet.nl
LRK-nummer: 191405139

Openingstijden:

Maandag: 08.15 – 11.15 en 11.15 – 14.15 uur
Dinsdag: 08.15 – 11.15 en 11.15 – 14.15 uur
Woensdag: 08.15 – 11.15 uur
Donderdag: 08.15 – 11.15 en 11.15 – 14.15 uur
Vrijdag: 08.15 – 11.15 uur

De inloop is om 08.15 uur. Verlengde peuteropvang is ook mogelijk vanaf 06.30 uur tot 18.30 uur op maandag tot en met vrijdag in de schoolweken.

BUITENSCHOOLSE OPVANG Het Kompas

Locatie: Galenuslaan 1, Bergen op Zoom
Telefoon:
06 - 57 03 33 61
E-mail:
kinderopvang.hetkompas@lpsnet.nl
LRK-nummer: 123933766

Openingstijden:

Maandag: 07.30–08.30 en 15.00–18.00 uur
Dinsdag: 07.30–08.30 en 15.00–18.00 uur
Woensdag: 07.30–08.30 en 12.00–18.00 uur
Donderdag: 07.30–08.30 en 15.00–18.00 uur
Vrijdag: 07.30–08.30 en 12.00–18.00 uur

Verlengde opvang vanaf 06.30 uur en tot 18.30 uur mogelijk. Tijdens vakanties en studiedagen hele dagen geopend.