Betekenisvol en leuk leren bij
Het Kompas in Bergen op Zoom

Wij zijn trots

Op Het Kompas zijn we trots op de school. Trots op onze warme, enthousiaste medewerkers. En natuurlijk zijn we trots op alle kinderen die bij ons naar school of de kinderopvang gaan. Ieder kind heeft namelijk zijn of haar eigen talenten, en die mogen ze op Het Kompas volop ontdekken en ontwikkelen. Al vanaf de kinderopvang doen de allerkleinsten dat spelenderwijs. Maar ook voor de oudere kinderen vinden we het belangrijk dat ze enthousiast worden van leren. Daarom werken we voor alle kinderen (van 2 tot 12 jaar) op basis van thema’s. Zo maken we leren betekenisvol en leuk!

Waarom kiezen voor ons?

  • We kijken naar kansen en mogelijkheden om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.
  • De basisschool, peuteropvang en buitenschoolse opvang zijn gevestigd op één locatie.
  • We hebben een professioneel team dat goed samenwerkt en de kinderen met veel warmte en geduld ondersteunt.
  • We bieden op school extra ondersteuning of uitdaging aan, afgestemd op wat ieder kind nodig heeft.
  • Onze focus ligt op rekenen en taal, omdat dit de basis is voor de ontwikkeling van kinderen.
  • Leerlingen krijgen een pasje voor onze eigen schoolbibliotheek. Hier kunnen ze gratis mooie boeken lenen. Er is ook een leesconsulent aanwezig.
  • We werken in kleine groepen (opvang en school).
  • We besteden aandacht aan lesstof die kinderen moeten kennen, maar ook aan sociaal-emotionele vaardigheden.
  • We werken thematisch. Dat maakt leren betekenisvol en leuk voor de kinderen.

Het Kompas basisonderwijs

Ieder kind is uniek en leert en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Op Het Kompas bieden we daar alle ruimte voor. Met een enthousiast team zorgen we ervoor dat uw kind zich in een veilige en stimulerende omgeving kan ontwikkelen, kan leren, maar ook samenwerken, onderzoeken, ontdekken, plezier maken en zelf nadenken. Hiermee leren ze de vaardigheden om uit te groeien tot gelukkige en sociale mensen in onze maatschappij. We nodigen u als ouder van harte uit om een kijkje te komen nemen op Het Kompas.

Het Kompas Kinderopvang

Bij Peuteropvang en BSO Het Kompas vinden we het belangrijk dat kinderen met veel plezier naar onze opvang komen en zich er thuis en vertrouwd voelen. Doordat we in kleine groepjes werken, hebben we veel persoonlijke aandacht voor uw kind. We zijn overtuigd van de kracht van een doorlopende ontwikkellijn. Daarom laten we kinderopvang en basisonderwijs zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Kinderen van 2 tot 12 jaar kunnen bij ons terecht voor peuteropvang, voorschoolse, naschoolse  en vakantieopvang.